Samverkansövning i Västra Götaland

med Inga kommentarer

Branden i Västmanland visade på behovet av samverkan mellan olika FRG:er. Därför anordnas en samverkansövning mellan FRG i Västra Götaland den 20 september 2015. Övningen hålls på Tånga Hed, en nedlagd militäranläggning, i Vårgårda.