Civilförsvarsförbundet deltar aktivt i ISO-standardiseringen av spontanfrivillighet vid en kris.

med Inga kommentarer

Civilförsvarsförbundet ingår sedan nyår i den tekniska kommitté hos SIS som arbetar med att ta fram en ISO-standard som ger vägledning för hur aktörer ska kunna använda spontanfrivilliga. Civilförsvarsförbundet företräds i kommittén av utbildningschef Jan Alsander. Initiativet till standardiseringen kommer från Storbritannien och har väckt ett stort intresse i många länder. Förslaget till standardisering är nu ute på remiss och SIS ska under sommaren lämna sina synpunkter vidare till ISO. … Läs mer »