Alla kan vara med i Frivilliga Resursgruppen, FRG. Om du är medlem i en frivillig försvarsorganisation betalar staten utbildningen, vilken avgör du själv. Nedan finns en lista på alla frivilliga försvarsorganisationer med en länk till deras hemsida.

Intresseanmälan för FRG

När du gjort din intresseanmälan kontaktas du av den person som är FRG-ansvarig och får information om när nästa medlemsutbildning startar, hur FRG är organiserat på orten m m.

Frågor från media: Civilförsvarsförbundets tf generalsekreterare, 08-629 63 69.
Allmänna frågor om FRG: frg(at)civil.se


Frivilliga försvarsorganisationer: