Syftet med kursen är att ge FRG kompetens och förmåga att upprätta och driva en egen stab inom FRG, som är anpassad till de behov som finns i FRG. Utbildningen sker i enlighet med förhållningssätten i Gemensamma grunder för ledning och samverkan vid samhällskriser.

Kursen vänder sig i första hand till FRG-ansvariga eller FRG-ledare som kan få i uppgift att organisera och driva en stab i den egna FRG:n.

Tid:                24timmar (tre dagar)

Krav:             Medlem i FRG. I första hand FRG-ansvarig eller FRG-ledare.

Ersättning:     Du får kost, logi och reseersättning av Civilförsvarsförbundet. Dagpenning utgår endast vid förlorad arbetsförtjänst.

Resepolicy. Anmäl dig i första hand till den kursplats som är bäst ur resesynpunkt.

 

Anmälan görs i samråd med din FRG-ansvarige!

 

ANMÄLAN 2019:

 

Kallelse till antagna skickas ut cirka 30 dagar innan kursdatum.