När du blivit medlem i Frivilliga Resursgruppen är det dags att utbilda dig för att öka kompetensen i den FRG som du är med i. Civilförsvarsförbundet genomför allt från lokal grundutbildning för medlemmar till centrala utbildningar i stab och ledarskap.

När du bestämt dig för vilken utbildning du vill gå kan du besöka kursens sida för att läsa mer om den. All kursanmälan ska göras i samråd med FRG-ansvarig som gör uttagning.
Kursbrev till antagna skickas ut cirka 30 dagar innan kursdatum. Kursbrevet är en bekräftelse på att du blivit antagen till kursen. Tänk på att du inte är garanterad en plats förrän du skickat in din kursbekräftelse. Skicka in bekräftelsen i tid och kolla upp hur du tar dig till platsen innan du bekräftar.

Behörig till kurs är den som är medlem i en frivillig försvarsorganisation då utbildningarna genomförs med särskilda uppdragsmedel. Observera att fler förkunskapskrav kan finnas. 

Kontakta FRG-ansvarig om du vill veta mer om någon specifik utbildning samt hur du anmäler dig.

 

 

FRG-medlem – grundutbildning

Grundutbildningen ger medlemmarna i den frivilliga resursgruppen en gemensam plattform för att kunna arbeta effektivt.I utbildningen ingår bland annat krisberedskap, sjukvård och brandkunskap. Grundutbildningen krävs för att kunna gå vidare utbildning.


Förkunskaper: inga
Tid: 36 timmar
Pris: Kostnadsfritt
Mer info:
FRG-medlem – grundutbildning

FRG-ansvarig – grundutbildning

Som ansvarig för en frivillig resursgrupp samordnar du kontakterna mellan frivilligorganisationerna och kommunen. Under kursen får du kunskap i hur en kommun och krishanteringssystem fungerar samt hur du på bästa sätt kommunicerar med din kommun.


Förkunskaper: inga
Tid: 24 timmar
Pris: Kostnadsfritt
Mer info: FRG-ansvarig – grundutbildning

FRG-ansvarig – fortbildning

Tillsammans med andra FRG-ansvariga lär ni er av varandras erfarenheter och deltar i utvecklingen av FRG. Under kursen utvecklar du ditt ledarskap och  får även en särskild kompetensutveckling inom ett just nu aktuellt område.


Förkunskaper: FRG-ansvarig, Grundutbildning
Tid: 16 timmar
Pris: Kostnadsfritt
Mer info: FRG-ansvarig – fortbildning

FRG-ledare – grundutbildning

Som FRG-ledare blir du den som är exekutivt ansvarig på fältet vid en krissituation. Under kursen lär du dig att skapa förståelse för hur en grupp fungerar samt betydelsen av att ha en ledare i gruppen.


Förkunskaper: FRG-medlem, Grundutbildning
Tid: 24 timmar
Pris: Kostnadsfritt
Mer info: FRG-ledare – grundutbildning

FRG-ledare – fortbildning

Fortbildningen bygger inledningsvis på att återkoppla till grunderna i ledarskap samt skapa möjligheter för FRG-ledarna att kunna delge varandra erfarenheter från utsatta lägen. Huvuddelen av kurstiden kommer därefter att användas till ledarskap i stressade och konfliktfyllda situationer.


Förkunskaper: FRG-ledare grundutbildning.
Tid: 16 timmar
Pris: Kostnadsfritt
Mer info: FRG-ledare – fortbildning

Kriskommunikation för FRG:are

Det man inte vet kan man inte förhålla sig till. Det är grunden för vårt engagemang i kriskommunikation.Brist på information är något man ofta klagar på i samband med kriser i samhället. En stor del av krishanteringen handlar just om att kunna hantera information på ett bra sätt. Du får lära dig hantera olika informationssituationer så att du i en verklig krissituation kan bidra till att information hanteras på bästa sätt.Utbildningen passar  bra för dig som är medlem i en frivillig resursgrupp (FRG).Kursen är en grundkurs som man bara kan gå en gång.


Förkunskaper: FRG-medlem grundutbildning.
Tid: 24 timmar
Pris: Kostnadsfritt
Mer info: Kriskommunikation för FRG:are

 

WIS för FRG

Förkunskaper: FRG medlem grund, stab
Tid: 8 timmar
Pris: Kostnadsfritt
Mer info: WIS för FRG