FRG-övning

 

Du som är utbildad FRG-ansvarig erbjuds att delta i en årlig fortbildning där du tillsammans med andra FRG-ansvariga tar tillvara vunna erfarenheter, lär av dessa och deltar i utvecklingen av verksamheten. Du får också en särskild kompetensutveckling inom något aktuellt område.

Innehåll: Erfarenhetsutbyte, nyheter, administration, övning och rekrytering.

Tid: 16 timmar. Utbildningen genomförs regionalt som internat.

Ersättning: Kost och logi, reseersättning och dagpenning betalas av Civilförsvarsförbundet.

Resekostnader: Välj kursort nära där du bor så undviker du egna kostnader för övernattning. Resepolicy

 

ANMÄLAN :

Du har inte tillåtelse att se detta formulär

 

Kallelse till antagna skickas ut cirka 30 dagar innan kursdatum.