FRG-övning

 

Vill du vara ansvarig för en Frivillig Resursgrupp, FRG? Som ansvarig samordnar du kontakterna mellan frivilligorganisationerna och kommunen. Du är den som skapar förutsättningar för att kommunen får en FRG anpassad till dess behov. Du planerar gruppens grundutbildning, ordnar med lärare/instruktörer och är ansvarig för att gruppens medlemmar får adekvat utbildning.

Tid: 24 timmar. Utbildningen genomförs centralt.

Krav: Medlem i en frivillig försvarsorganisation

Ersättning: Du får kost, logi, reseersättning och dagpenning från Civilförsvarsförbundet. Resepolicyn hittar du här

 

ANMÄLAN 2019:

(ååååmmddxxxx)

 

Kallelse till antagna skickas ut cirka 30 dagar innan kursdatum.