FRG-övning

 

Vill du vara ansvarig för en Frivillig Resursgrupp, FRG? Som ansvarig samordnar du kontakterna mellan frivilligorganisationerna och kommunen. Du är den som skapar förutsättningar för att kommunen får en FRG anpassad till dess behov. Du planerar gruppens grundutbildning, ordnar med lärare/instruktörer och är ansvarig för att gruppens medlemmar får adekvat utbildning.

Tid: 24 timmar. Utbildningen genomförs centralt.

Krav: Medlem i en frivillig försvarsorganisation. Genomgått grundutbildning för FRG-medlemmar. God kontaktskapare, goda kunskaper om frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet samt kunna planera och genomföra utbildningar.

Ersättning: Du får kost, logi, reseersättning och dagpenning från Civilförsvarsförbundet. Resepolicyn hittar du här

 

ANMÄLAN 2021:

(ååååmmddxxxx)
Obs allergi betyder att du blir dålig av att äta det, annat kan vi inte ta hänsyn till

 

I och med din anmälan till denna kurs godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter för att kunna genomföra och registrera kursen. Du godkänner även att vi lämnar ditt namn och eventuella allergier till kurslokalen. Antagningsbesked skickas ut cirka 30 dagar innan kursdatum.