FRG-ledarens uppgift är att verka i oförutsedda och utsatta lägen, ofta i pressade och stressade situationer. Verksamheter som bedrivs under sådana förhållanden kan lätt skapa konflikter inom gruppen och även gentemot människor som gruppen möter i krisartade situationer.

Vi har därför tagit fram en fortbildningskurs anpassad till de önskemål som uttryckts av FRG-ledare och FRG-ansvariga. Konceptet bygger inledningsvis på att återkoppla till grunderna i ledarskap samt skapa möjligheter för FRG-ledarna att kunna delge varandra erfarenheter från utsatta lägen. Huvuddelen av kurstiden kommer därefter att användas till det som är nytt dvs ledarskap i stressade och konfliktfyllda situationer.

För att öka kunskap, förmåga och duglighet för FRG-ledaren kommer vi att använda ett instrument som kartlägger personens motiverande värdesystem och det egna konfliktbeteendet i förhållande till andra människor. Instrumentet heter SDI och står för Strength Deployment Inventory.

Tid: 16 timmar. Utbildningen genomförs som internat.

Ersättning: Kost och logi och reseersättning betalas av Civilförsvarsförbundet.

Resekostnader: Välj kursort nära där du bor så undviker du egna kostnader för övernattning. Resepolicy

Kursen är en engångs-fortbildning som man går vid ett enda tillfälle. Det är alltså ingen kurs som man går varje år.

 

Datum för årets utbildningar dröjer, just nu pågår rekrytering av utbildare.

Kontakta respektive FRG-ansvarig om du vill veta mer om någon specifik utbildning samt hur du anmäler dig.

 

ANMÄLAN 2017:

(ååååmmddxxxx)

 

Kallelse till antagna skickas ut cirka 30 dagar innan kursdatum.