Syftet med utbildning är att grundutbilda den FRG-personal som i sitt uppdrag hos respektive kommun förväntas arbeta med information i WIS.

Målet är att deltagaren vid slutet av kursen ska:
- kunna arbeta i WIS
- förstå verktyget
- få tillräckliga behörigheter för att kunna arbeta fortlöpande i systemet
Kursen är en grundkurs som man bara kan gå en gång.

Förkunskaper: Stabskunskap. God vana av datoranvändning.

Observera att egen utrustning medtas till kurs. Bör ha Windows 8/10 / MacOSX 10.9 el senare samt WIFI-funktion.

Tid: 8 timmar.

Ersättningar: Civilförsvarsförbundet står för kost, logi och resekostnader.

Resekostnader: Välj kursort nära där du bor så undviker du egna kostnader för övernattning. Resepolicy.

Anmälan görs i samråd med FRG-ansvarig!

 

 

Anmälan 2019

WIS

226