Ge en gåva

Civilförsvarsförbundets insamlade medel öronmärks för uppbyggnad av en stipendiefond.
Undantag är för särskilda namngivna insamlingar.
Civilförsvarsförbundets lokalföreningar kommer att kunna ansöka om stipendier för att uppmärksamma goda insatser från enskilda medlemmar eller andra. Avgörande för när stipendier kommer att kunna börja delas ut är naturligtvis hur mycket gåvor som kommer in till det gåvobankgirot.

Stipendiefonden kommer att vara en del av Civilförsvarsförbundet och hanteras av förbundsstyrelsen. Storleken på fonden och gjorda utdelningar redovisas i förbundets årsredovisning.

Din gåva sätter du in på vårt bankgiro 378-4477 (Sveriges Civilförsvarsförbund). Insättning kan göras direkt från din internetbank.
Betalar du med kuvert-giro hittar du länk till bankgiro-avi här.

 

Tack för din gåva!

 

Pågående insamlingar

Vi har just nu inga särskilda namngivna insamlingar

 

Avslutade insamlingar

 

Vilja att hjälpa Ukraina

Civilförsvarsförbundet hade i samarbete med Forum Syd under åren 2004-2017 flera projekt i Ukraina som syftade till att stärka invånarna inom säkerhet. Vi samarbetade med Röda korset i västra Ukraina med programmet Säkrare barn och äldre samt FRG. Integration av internflyktingar involverades även i programmet. Under denna period samlades pengar in för att stötta lokalbefolkningen i Ukraina. Du kan läsa mer om arbetet i Ukraina här.

 

Vilja att hjälpa i samarbete med Sveriges Stadsmissioner

Vilja att hjälpa Sveriges Stadsmissioner var en särskild insamling till förmån för hemlösa som under 2015 samlade in 4 936 kr. Intäkterna av insamlingen gick till inköp av nödvändigheter för hemlösa i form av hygienartiklar, värmande pläd, sockor, plåster mm. Insamlingen är avslutad och gåvorna överlämnades 21 december 2015.

Salabranden

Tidigare insamling för skogsbranden i Sala. De insamlade pengarna gick till drabbade och till de som hjälpte till i samband med skogsbranden. Till och med 2 januari 2015 hade 931.254 kronor samlats in.

 

Ge en gåva

Ge ett ekonomiskt bidrag genom en penninggåva.

Läs mer

Testamente

Du kan stödja vår verksamhet genom att testamentera en gåva.

Läs mer

Julkort

Köp julkorten från Civilförsvarsförbundet och stöd verksamheten.
Du kan köpa julkorten året runt, så länge vi har i lager.


Läs mer

Medlemsnål

Visa att du stödjer Civilförsvarsförbundet, köp en medlemsnål.

Läs mer

Minnesgåva

För att hedra minnet av någon som gått bort kan du ge en minnesgåva.

Läs mer

Aktieutdelning

Skänk din aktieutdelning direkt till förbundet. Utdelningen blir då skattefri.

Läs mer

Tillsammans skapar vi ett säkrare och tryggare samhälle. Bli medlem!