Ge en gåva

Alla belopp är välkomna, stora eller små. Med ditt penningbidrag bidrar du till Civilförsvarsförbundet uppbyggnad av en stipendiefond. Civilförsvarsförbundets lokalföreningar kommer att kunna ansöka om stipendier för att uppmärksamma goda insatser från enskilda medlemmar eller andra. Avgörande för när stipendier kommer att kunna börja delas ut är naturligtvis hur mycket gåvor som kommer in till det gåvobankgirot.

Stipendiefonden kommer att vara en del av Civilförsvarsförbundet och hanteras av förbundsstyrelsen. Storleken på fonden och gjorda utdelningar redovisas i förbundets årsredovisning.

Din gåva sätter du in på vårt bankgiro 378-4477 (Sveriges Civilförsvarsförbund). Insättning kan göras direkt från din internetbank.
Betalar du med kuvert-giro hittar du länk till bankgiro-avi här.

 

Har du frågor mejla till gava(at)civil.se eller ring 08-629 63 60.

 

Vilja att hjälpa

Om du vill skänka pengar som öronmärks för att hjälpa hemlösa och tiggare, märk insättningen ”Vilja att hjälpa”.