bild-instruktorsutbildning-4-bilder

Vi behöver fler instruktörer i Civilförsvarsförbundet

Instruktör i Din Trygghet med hemberedskap- egna åtgärder för säkerhet till vardags och vid kris
(2:6-instruktör)

Vad är Civilförsvarsförbundet?
Civilförsvarsförbundets medlemmar arbetar för ett säkrare och tryggare samhälle.
Genom utbildning och information delar vår organisation med sig av vår kunskap
inom krisberedskap och förebyggande olycksarbete. Civilförsvarsförbundet utbildar
och organiserar även frivilliga som vill vara en resurs i krishanteringsarbetet lokalt.

Här finns Civilförsvarsförbundets värdegrund och ändamålsparagraf.

Vad innebär det att vara instruktör?
Som instruktör får du möjlighet att förmedla viktig kunskap till den enskilda människan!
Du planerar din utbildningsverksamhet på ett självständigt sätt. Genom utbildningarna
kommer du att få möta många nya människor med olika bakgrund och erfarenheter samt
besöka nya platser då instruktören oftast kommer till kursdeltagarna.
Civilförsvarsförbundets utbildningar innehåller både teoretiska och praktiska moment som
ofta kräver särskild utrustning, därför är tillgång till bil och körkort viktigt.

Vad ger det dig?
Som instruktör blir du blir en viktig kugge i samhällets krisberedskap!
Du bidrar med din kunskap till ett robustare samhälle med trygga medmänniskor.
Du erbjuds en grundutbildning som omfattar cirka fem dagar fördelat på två utbildningstillfällen.
Du erbjuds regelbunden fortbildning och möjlighet till utveckling. Dessutom får du arvode för
de kurstimmar du genomför.

 

Ingen utbildning för 2:6 instruktörer under 2020

 

Kurs- och resepolicy för kursdeltagare.

Ansökan till Civilförsvarsförbundets grundutbildning för 2:6 instruktörer