VÄLKOMMEN TILL CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET I JÖNKÖPINGS LÄN!

  8-)

Det här är Civilförsvarsförbundet

Civilförsvarsförbundet är en ideell organisation.

Vi arbetar med svenska folkets säkerhet, trygghet, skydd och överlevnad. En huvuduppgift vi har är att lära människor att klara sig i utsatta lägen. Den kunskapen lär vi ut genom korta kostnadsfria kurser.

Vi tycker att det är viktigt att människor i alla situationer är kapabla att ta ansvar för sig själva.

Vi bidrar också med Frivilliga Resurs Grupper, FRG, till kommunerna och blir på så sätt en del i samhällets krishanteringssystem. Det här uppdraget genomför vi i samarbete med MSB och kommunerna.

Kort presentation av Civilförsvarsförbundet (pdf)