Missing People Sweden och Civilförsvarsförbundet har ett samarbetsavtal.

Pressavdelningen sammanfattar innebörden av samarbetet:Missing People Sweden

Medborgarnas bästa ligger i fokus när Missing People Sweden och Civilförsvarsförbundet börjar samarbeta kring eftersök av försvunna personer. Civilförsvarsförbundet har sedan tidigare samarbeten med polismyndigheten kring eftersök.

Samarbetet inleds omgående och innebär att Missing People Sweden och Civilförsvarsförbundet ska samverka kring personella, logistiska och materiella resurser i respektive organisation för att uppnå fler lyckade eftersök.

Civilförsvarsförbundet ska bistå med att organisera och stödja sambandscentraler, bistå med kapacitet för mat, dryck och transporter samt förvaring av materiel när så är möjligt.

När Civilförsvarsförbundets medlemmar framöver går skallgång kommer det att ske inom ramen för Missing People:s verksamhet. I övrigt ska organisationerna samarbeta för att på olika sätt skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar verksamhet med medborgarna i fokus.

Om du vill hjälpa till:

Missing People Swedens hemsida kan du anmäla dig för att medverka vid eftersök.

Som medlem i vår FRG kan du komma att kallas till tjänstgöring för stöd i de funktioner som ingår i vårt avtal med MPS.

Vårt samarbete och tjänstgöring i dessa sammanhang är helt ideellt.

Kontakta oss för mer information om FRG gislaved-gnosjo@civil2.se.

//