VÄLKOMMEN TILL CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET I JÖNKÖPINGS LÄN!

 

Det här är Civilförsvarsförbundet

 

Civilförsvarsförbundet är en ideell organisation.

Vi arbetar med svenska folkets säkerhet, trygghet, skydd och överlevnad. En huvuduppgift vi har är att lära människor att klara sig i utsatta lägen. Den kunskapen lär vi ut genom korta kostnadsfria kurser.

Vi tycker att det är viktigt att människor i alla situationer är kapabla att ta ansvar för sig själva.

Vi bidrar också med frivilliga resursgrupper (FRG) till kommunerna och blir på så sätt en kugge i samhällets krishanteringssystem. Det här uppdraget genomför vi i samarbete med Räddningsverket. Vi samarbetar också med MSB och Energimyndigheten.