Vad är FRG?

Frivillig resursgrupp är en frivillig resurs för kommunen och är således ett samarbete mellan den frivillige och kommunen.FRG-gruppens uppgifter är att rycka in vid större händelser då kommunens egna resurser inte räcker till och det kan handla om tex översvämningar,elavbrott,skogsbränder mm.Kort och gott

FRG är en frivillig grupp som verkar för trygghet och säkerhet i vårt samhälle och samverkar med räddningstjänsten.

Vid ett skarpt läge får man ersättning som en deltidsbrandman och då får man lämna sin arbetsplats men det fodrar att arbetsgivaren har godkänt att man ingått ett sådant avtal med kommunen som FRG-medlem.

Vad krävs för att vara med i en FRG-grupp?

  • Du behöver genomgå en 36 timmars FRG-utbildning som Civilförsvarsförbundet står för.Civilförsvarsförbundet ansvarar för rekrytering och utbildning av en blivande FRG-medlem.
  • Medlemskap i Civilförsvarsförbundet eller i en av andra frivillig organisationer som ingår i FRG tex FAK,Svenska brukshundsklubben

FRG-Utbildning

Det är en grundläggande utbildning för en blivande medlem i en FRG-grupp som omfattar 36 timmar och är kostnadsfri.Enda kravet är att du är medlem i en frivillig försvarsorganisation som ingår i FRG tex Civilförsvarsförbundet eller FAK,SBK eller Röda Korset.

FRG-utbildningen innehåller följande ämnen:

  • Kommunkunskap -särskilt om den egna kommunen
  • Hur FRG tar hand om spontanfrivilliga
  • Krisinformation och annat som kommunen ser som angeläget
  • Hjärt-/lungräddning,första hjälpen,brandskydd