2013-04-24

Medlemsaktivitet: Studiebesök på SR P4 Jönköping 24 april 2013

Vi var ett glatt gäng medlemmar på 10 personer i föreningen som gjorde ett mycket intressant och givande studiebesök på Sveriges radio P4 Jönköpings nya toppmoderna radiostation inrymt i den gamla anrika brandstationen i Jönköping. Temat för kvällen var SR:s roll i samband med kriser i samhället. Sveriges radio P4 har rollen som en beredskapskanal. Det innebär att man har ansvar att förmedla viktig information (kriskommunikation)till allmänheten och att skicka ut VMA= viktigt meddelande till allmänheten. Och man har beredskap för avbrott av sändningarna i form av backup i form av reservkraftverk samt möjlighet att sända från andra stationer utifall man skulle bli utslaget på något sätt.  En annan viktig informationsroll man har är Trafikinformation där man har en stor redaktion som förmedlar viktig info om olyckor, oväder till trafikanterna. Det var mycket imponerande att se denna toppmoderna station med all teknik. Vi fick se att radio och tvavgiften ger valuta  för pengarna och att SR är en mycket viktigt samhällsresurs och effektivt redskap för krishantering. Information är mycket viktigt i samband med extraordinära händelser.  Föreningen vill tacka SR P4 Jönköping och vår värd Johan Wiberg för att vi fick komma på besök och för det mycket trevliga och proffsiga bemötande vi fick. Ett stort tack!!

 

 

http://www.sr.se/jonkoping

2010-09-20150010-brandstation_small_650

 

Vintage_Camera_04242013181635

Vintage_Camera_04242013192438 Vintage_Camera_04242013181258

Vintage_Camera_04242013181635 Vintage_Camera_04242013192835 Vintage_Camera_04242013191555

2012-09-26

Medverkan vid Adelövs marknad 6 september 2012

Föreningen medverkade  denna dag på Adelövs marknad med en monter där vi utdelade information om Civilförsvarsförbundets verksamhet. Vi var 9 personer som stod på plats mellan kl 08 och kl 18. Vid samtal så utdelades 1200 foldrar.  Det var också uppvisning av HLR samt en demonstration av en hjärtstartare vilket skapade stort intresse.

 

 Jan Olof Liljedahl förevisar HLR

 

 

 

2012-06-02

Utbildningsdag nödvatten för medlemmar i FRG

 

Lördagen den 2 juni 2012 genomfördes en utbildning om nödvatten för medlemmar i FRG. Platsen var Räddningstjänsten på Rosenlund. Mats Eriksson från Livsmedelsverket var den som höll i utbildningen av FRG-medlemmarna som kom från olika delar av länet och olika medlemsorganistationer inom FRG. Utbildningen bestod av både en teoretisk del och en praktisk del där man fick öva på att montera ihop en nödvattentank. Meningen är att FRG vid ett skarpt läge ska sätta upp nödvattentankar och bevaka dom.

 

 

 

 

 

2012-05-29

Medlemskväll 23/5 2012

 

Onsdagen den 23 maj 2012 genomförde föreningen en medlemskväll för alla medlemmar i Jönköpings civilförsvarsförening. Huvudattraktionen för kvällen var besöket i den historiskt unika f.d luftskyddscentralen samt Riksbankens bunker för Sveriges 
guldreserv samt riksregalerna inne i Stadsparksberget i Jönköping. Det blev en mycket fin uppslutning denna kväll. 17 anmälda deltagare samt några tillkommande. Mycket trevligt!

 

Kvällen startade med en kort samling vid Räddningstjänsten Rosenlund. Genom kommunens beredskapssamordnare Niklas Rangs försorg fick vi tillgång till en intressant lokal – Jönköpings integrerade larm och ledningscentral. Där inne hölls samlingen som först började med föreningsinformation av Lars Bergqvist som gav oss information om ett kommande samarbete med NTF. Detta samarbete kunde generera pengar till föreningen. Det hela går ut på att vår förenings medlemmar utför uppdrag åt NTF i form av intervjuundersökningar.
Sedan tog Beredskapssamordnaren Niklas Rang vid och höll en kort presentation av sig själv samt den organisation i Räddningstjänsten han företräder. Han tog upp FRG:s betydelse och uppgifter. En nyhet var att FRG ska bemanna och bevaka nödvattentankar vid ett läge då kommunens vattenförsörjning slås ut. För detta ändamål kommer en utbildning för FRG äga rum 2 juni på Räddningstjänsten Rosenlund.

 

 

”Kvällens ”huvudattraktion” – Besöket i f.d luftskyddscentralen och Riksbanksberget under Stadsparken Jönköping

 

 

Kvällens stora begivenhet var besöket i den historiskt unika f.d luftskyddscentralen samt Riksbankens bunker för Sveriges guldreserv samt riksregalerna. Denna anläggning är från andra världskriget och var omgärdad av mycket sekretess och militär bevakning. Ledningscentralen stängdes 1945 och man lämnade kvar all utrustning som är kvar där än i orginalskick!! Helt unikt! Riksbanken avyttrade sitt bergrum 1980 och det togs över av Kommunen som idag använder det som förråd.
Vi fick en form av tidsresa tillbaks till 40 talet när vi gick in i berget.  Niklas Rang guidade oss på ett fantastiskt bra sätt och vi kände de historiska vindarna.  Många av oss har undrat länge vad som dolt sig inne i berget. Man har vetat om att det ligger ett bergrum där inne med vad innehåller det? Vi fick ett mycket intressant och uttömmande svar denna kväll. Föreningen vill tacka Niklas Rang för allt han gav oss denna kväll.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-01-11

Stormöte FRG

Jönköpings kommun inbjuder till stormöte för kontaktpersoner inom FRG onsdagen den 25 januari kl 1730 på Räddningstjänsten glansgatan 7. Kommunen bjuder på fika.

Anmälan senast  13 januari till

Peter Wulff

tel 036-134048

mobil 0768-803540

Epost: peter.wulff@civil.se

 

 

2011-12-22

Jönköpings civilförsvarsförening önskar alla en god jul och ett gott nytt år!

 

 

2011-11-11

Studiebesök i riksbankens f.d bunker samt luftsförsvarscentralen i Stadparksberget Jönköping

Vi har ett mycket intressant studiebesök på gång för alla medlemmar i föreningen i den före detta riksbanksbunkern och luftförsvarscentralen i stadsparksberget Jönköping.

En mycket intressant anläggning från andra världskriget där allt finns kvar i orginalskick sedan man stängde dörrarna 1945. Helt unikt och är i allra högsta grad ett mycket värdefullt historiskt arv som kommunen räddat. SVT har varit där inne och filmat och gjort ett helt program i serien ”Sveriges hemligheter”. Här förvarades bland annat Sveriges guldreserv samt riksregalerna under kriget och anläggningen var strängt bevakad av militär och beväpnad bankpersonal. En mycket spännande historik runt denna anläggning. Luftförsvars och luftskyddscentralen har lite med Civilförsvarets historik att göra då detta tillhörde föregångaren. Klart sevärt. Rekommenderar ett besök. Jag har varit där inne två gånger.

 

Jag har varit i kontakt med ansvariga på kommunen och det har tagit lite tid att få tag på rätt personer men har nu äntligen fått tag på dom. De ska återkoppla till mig inom kort om exakt datum. De kommer att boka in en guide åt oss. Troligen Samuel Palmblad från Smålands museum i Växjö som är expert på denna anläggning. Han har medverkat i SVT.

Ni som är intresserad av att komma med på ett studiebesök kan skicka in en intresseanmälan till mig på mail: erik.gemheden@gmail.com eller ring 073-5066780. Besöket kommer att äga rum runt dagarna 17-30 november. Återkommer om när det bli definitivt spikat datum. Bollen ligger just nu hos Turistinformationen som kommmer arrangera visningen av Berget.

Erik Gemheden FRG-ansvarig

 

2011-09-17

Blåljus och krisberedskapsdag A6 2011

Lördag 24 september kl 10-14

I år äger det åter rum en Blåljus och krisberedskapsdag på A6. Tanken är att vi ska vara på plats mellan kl 10-14. Distriktet bjuder på lunch efteråt. Östergötlands akutgrupp kommer att visa upp sig. Den här dagen är ett tillfälle att rekrytera medlemmar till föreningen och FRG-gruppen.

Förslag på vad vi kan göra för aktiviteter den dagen tas tacksamt emot.

Anmälan om deltagande som funktionär görs till verksamhetsledare Peter Wulff.Telefon: 036-134048. Mobil:0767-803540

 

2011-08-22

Krisberedskaps och blåljusdag A6

I år blir det åter en blåljus och krisberedskapsdag på A6. 24 september inträffar den.

 

2011-08-22

Ny FRG-ansvarig i föreningen

Vid styrelsemötet den 22 augusti 2011 utsågs Erik Gemheden till ny FRG-ansvarig i föreningen.

Rapport från årsmötet 2011

(Publicerat 2011-03-31)

Föreningen hade årstämma på räddningstjänsten 2011-02-21

Vi har 67 medlemmar och har fått 11 nya medlemmar under året.

Under året som gått:

Det har genomförts 36 kurser med 474 deltagare och tre energiinformationer med 41 deltare.

Kurser,informationer och utbildningar har genomförts under följande teman:

-”Civilförsvarsförbundet ger dig säkerhet till vardag och kris”

-Vår sårbarhet

-Bostaden och närmiljön

-Utomhus

-Krisberedskap

-Personskador

-Brand

-Hjärt-lungräddning

-Säkra seniorer

-Hitta vilse

-Energiinformation

Målgrupperna har varit fritidspedagoger på högskolan,allmänheten,samhäållsföreningar,seniorer,föreningar och kyrkliga församlingar.

Instruktörer har varit David Wibeck,Anna Franzen,Claes-Göran Ekhall,Tommy Torbe.

FRG -Frivilliga resursgruppen

Genomförda aktiviteter under året

-HLR Repetition 3/5

-FRG kurs avslutning 5/5

-Personskadeutbildning 17/5

-Friluftsaktiviteter på Dumme Mosse 5/6

-En krisberedskapsdag ”Blåljusdagen” på A6 16/10

-23 November anordnades ett givande erfarenhetsmöte på kansliet i Huskvarna med kommunens FRG-Representanter från samtliga ingående frivilligorganisationer.

Föreningen kommer även under året att erbjuda utbildningar

Styrelsen 2011 består av David Wibeck ordförande,Monica Hörberg V.Ordförande, Rolf Janalm Kassör,Lars Bergquist sekreterare,Sören Lyck,Anna Franzén  och Roland Pettersson ordinarie. Ersättare: Martin Göransson och Erik Gemheden

 

 

 

Övning i skogsbrandsläckning 16 april

(Publicerat 2011-03-29)

Lördag den 16 april kl 8:45 kommer det vara en övning i skogsbrandssläckning på Axamo Brandövningsområde intill landningsbanan på Axamo Flygplats.Samling vid grinden till brandövningsplatsen kl 0830. Fika och lunch serveras.

Instruktörer från räddningstjänsten och FAK kommer vara plats och vi får utbildning i att dra ut och in slangar med hjälp av bandvagnar, att koppla slangar,att starta och hantera vattenpumpar.

Anmälan om deltagande görs senast 8 april till Lars Bergquist. Epost: lars-berguist@telia.com Mobil: 070 6093394

 

 

Information och FRG-examen onsdag 4 maj 2011

(Publicerat 2011-03-29)

Samtliga som ingår i kommunens frivilliga resursgrupp är välkomna till information onsdag den 4 maj kl 1830. Plats Utbildningscentrum Kabelvägen 14 (Ljungarum)Jönköping

Vi avslutar också den pågående basutbildningen för de nya FRG-medlemmarna med diplomutbildning mm.

Anmälan om deltagande görs senast 28 april till Civilförsvarsförbundets kansli tel 036.-134048. Epost: peter.wulff@civil.se

 

 

Krisberedskaps och blåljusdag A6 2010

För andra året i rad medverkade vi i Civilförsvarsföreningen på Krisberedskaps och blåljusdagen på A6 Jönköping. Det var en rad andra organisationer med också som Försvarsmakten,Polisen,ambulanssjukvården,brandförsvaret,Fro,SVenska brukshundsklubben,hemvärnet mfl.

Det var mycket folk i rörelse och vi delade ut informationsmatriel till förbipasserande.Information om hemsäkerhet och våra kurser väckte stort intresse bland folk. Vår nya landshövding kom förbi och samtalade med oss.En mycket trevlig dag och vi fick även träffa andra medverkande.Trevligt med utbyte av erfarenheter.

 

Krisberedskaps och blåljusdag på A6 Lördag 16 oktober

För andra året i rad arrangeras en Krisberedskap och blåljusdag på A6.Dagen pågår mellan kl 10-16.Övriga medverkande är Polisen,räddningstjänsten,ambulanssjukvården och Försvarsmakten.

Vi får tillfälle att visa upp oss och informera allmänheten,rekrytera nya medlemmar till föreningen och FRG och infomera om våra kurser.

Dagen är uppdelad i ett förmiddagspass kl 10-13 och ett eftermiddagspass 13-16. Det bjuds på lunch för medverkande och kl 12 blir det lunch för de som vill vara med på eftermiddagen och kl 13 är det lunch för det som medverkar på förmiddagen.

Vi kommer vara inomhus och stå med en monter vid ingången till Coop Forum.

Anmälan om deltagande görs till Kansliet tel 036-134048

 Medlemsdag Dumme Mosse 5 juni

Under denna lördag hade föreningen en medlemsdag på natursköna Dumme Mosse i Jönköping. Det var ett underbart väder. Vi träffades under lättsamma former men samtidigt blev det en övning ändå i bla ordna med förplägnad. En tipspromenad gick av stapeln i den fina skogen där man fick svara på frågor som berör det som vi i Civilförsvarsförbundet sysslar med.

Sen blev det förplägnad i form av korv och kaffe och hade en mycket trevlig samvaro. Det här stärker gemenskapen och samhörigheten i föreningen och det var mycket trevligt.Den som ordnade med detta var FRG-ansvarig Björn Sjöström.

Upprättande av förplägnadsplats

 

Chefen själv. Björn Sjöström

 

 

Trevlig samvaro i den fina naturen på Dumme Mosse

 

Fortbildning av FRG-ansvariga i Växjö 28-29 maj

28-29 maj ska Erik Gemheden,Klas Törnqvist och Björn Sjöström åka iväg till Växjö på fortbildning av FRG-ansvariga.Bla kommer vi få lyssna på ett föredrag av fd försvarsminister Lene Björklund. Ett lite mer utförligare reportage kommer.

3 maj Utbildning HLR

Denna måndag kväll var vi ett glatt gäng som samlades i lektionsssalen på brandstationen för en mycket inspirerande och nyttig utbildningskväll i hjärt-lungräddning.Det var en mycket skicklig och pedagogisk instruktör från ambulanssjukvården som stod för utbildningen och han gjorde det med bravör.

Vi fick utbildning i det nya HLR som bla innebär 30 kompressioner och 2 inblåsningar. Sen visades också framstupa sidoläge och hamlich manöver. Kvällen höll på i ca 2 timmar med genomgång teoretiskt och med praktiska övningar med dockor. En kort fikapaus med samkväm ingick också. Sammanfattande så var det en mycket trevlig och givande kväll. Ni som missade detta se till att bara med vid nästa tillfälle. Rekommenderas varmt!

 

Praktiska övningar. Riktigt svettigt när man hållt på en stund