KURSER FÖR ALLA

 

Hitta Vilse®

Friluftssäkerhet för barn
Att gå vilse är otäckt och skrämmande, både för barnet och för de vuxna i barnets närhet.
I Civilförsvarsförbundets unika överlevnadskurs lär sig barnen enkla knep som kan hjälpa dem att klara sig oskadda ur situationen och att lättare bli hittade. Föräldrarna får lära sig hur sårbart ett barn blir i en vilsesituation.

 

  

Kattis & Roffe®

 

Att förebygga barnolycksfall
Kattis och RoffeBarn och föräldrar får genom den kloka Kattis och den olycksdrabbade Roffe lära sig att upptäcka och undvika olycksrisker i närmiljön. Ni lär er bland annat hur man gör för att larma 112, att en brännskada ska kylas och att det är viktigt att bära cykelhjälm.

 

Hembert med ficklampaHembert

 

Att förbereda barn inför elavbrott
Barn gillar att kunna göra saker själva. Med hjälp av pojken Hembert lär de sig hur man kan fixa behoven av mat, vatten, värme och belysning när det inte finns någon el.

Kurserna är kostnadsfri för barn och föräldrar i grupp om minst 12 deltagare.

 

Energiinformation

 

 

 

 

Energiinformation med instruktör Bengt Gustafsson.Vad gör du om du råkar ut för ett längre elavbrott? När frys och kyl slutar fungera, spisen och mikron inte går att använda och det inte kommer vatten ur kranarna längre. Civilförsvarsförbundets utbildade informatörer informerar om hur man klarar sig i sådana utsatta lägen.

 

Är ni en grupp på ett tiotal intresserade personer, boka då en energiinformatör som kostnadsfritt delar med sig av sina kunskaper under cirka en och en halv timme. Passar bra som programpunkt vid förenings- och annan gruppverksamhet.

 

 

 

Krishantering för vanligt folk

 

Många av oss hamnar förr eller senare i en situation som innebär ett möte med personliga katastrofer, psykiskt lidande eller traumatiska upplevelser. Då betyder det mycket att någon finns till hands som medmänniska.

Med ”Krishantering för vanligt folk” lär du dig mer om hur den som drabbats av en traumatisk upplevelse reagerar och hur du kan vara en stödjande medmänniska. Materialet tar också upp hur samhället hanterar en större kris eller katastrof och vilka stödsystem som finns.

Detta är upplagt som en självstudiekurs i grupp med utgångspunkt i boken ”Krishantering för vanligt fõlk” (Larsson/Österdahl).

Kontakta verksamhetsledaren i ditt distrikt för att diskutera möjligheten att hålla en självstudiekurs på din ort i samarbete med ett studieförbund.

 

 

Säkerhet till vardags och vid kris

 

 

 

PersonskadorMänniskans psykiska och fysiska grundbehov för överlevnad är utgångspunkten för kurserna i vårt självskyddskoncept. Här lär du dig vad vi som enskilda människor själva kan göra.

Säkerhet till vardags och vid kris vänder sig till vuxna, unga och barn.

Kurserna ger:

  • ökade kunskaper om olycks- och skadebilden i samhället
  • ett medvetet och personligt förhållningssätt till risker med ökad riskmedvetenhet och kunskap att värdera risker
  • kunskaper om hur skador på människor, egendom och miljö kan förebyggas, avhjälpas eller lindras.

 

Välkomna att kontakta någon av våra instruktörer för bokning av kurs eller kontakta verksamhetsledaren.

 

 

 

 

 

//