bild-kriser-lang-med-3-bilder

Krisberedskap

Vid ett längre elavbrott eller annan krissituation i samhället kan det snabbt bli brist
på viktiga varor och tjänster.

 

Vad gör kommunen vid en krissituation?

Personal inom kommunen som arbetar med beredskapsfrågor och räddningstjänst
förbereder mängder av åtgärder för att lindra och avhjälpa en kris, men de måste
prioritera vad och vilka som skall få hjälp först.

 

Högsta prioritet har vanligtvis

Åldringsvården
Barnomsorgen
Tekniska system som vatten, fjärrvärme och avlopp
Skola
Räddningstjänst

De enskilda hushållen får vara beredda på att i stor utsträckning klara sig själva en tid.

Läs under Hemberedskap hur du kan vara förberedd i ditt hem