Krisberedskapsveckan 2021

Krisberedskapsvecka är en årlig nationell kampanj som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Syftet med veckan är att öka kunskapen om hur du påverkas av, och kan förbereda dig för, olika samhällskriser.

Årets Krisberedskapsvecka ägde rum 27 september – 3 oktober. Eftersom Sverige firar 100 år av demokrati var temat på årets kampanj demokrati. MSB:s tolkning av demokratitemat är att Sveriges motståndskraft börjar med varje människas eget engagemang i det lilla. Kampanjen uppmärksammar också våra skyddsvärden, exempelvis Sveriges frihet och självständighet, och hur var och en av oss kan bevara värdena genom våra vardagshandlingar. Arbetet med Sveriges beredskap handlar ju ytterst om att vi ska få fortsätta leva i ett öppet och demokratiskt land.

 

Våra aktiviteter under Krisberedskapsveckan 2021

Civilförsvarsförbundet har hållit digitala utbildningar i Hemberedskap under hela veckan.

Civilförsvarsförbundet Skellefteå har på uppdrag av kommunen informerat och upplyst allmänheten att de ska vara väl förberedda i minst en vecka om krisen kommer samt hur viktigt det är för samhällets krisberedskap att de engagerar sig på något sätt. De har varit på en galleria måndag till fredag och på lördagen stod de utanför Coop tillsammans med Bilkåren.

Civilförsvarsförbundet Västra Värmland har besökt Årjäng, Säffle, Charlottenberg och Arvika där de fört samtal om hur viktig demokratin är för samhället. De har informerat om hemberedskap och egenberedskap och sålt produkter anpassade till detta.

 

Bilder