Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?

Plötsligt händer det att vardagen inte fungerar som vanligt. Vid ett elavbrott, storm, it-attack eller andra allvarliga händelser kan samhällsfunktioner sluta fungera normalt. Vatten kanske inte rinner ur kranen, butiken har slut på mat, internet är nere och det börjar bli kallt i bostaden. Vad gör du då för att ta hand om dig själv och dina nära?

Syftet med Krisberedskapsveckan är att öka kunskapen om hur du påverkas av och kan förbereda dig för samhällskriser, höjd beredskap och ytterst krig.

 

Den 6-12 maj genomförs Krisberedskapsveckan 2019.

 

krislada-bild-2-jonnangsoderlund

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________

Program för Krisberedskapsveckan 6-12 maj 2019