Ängelholms Civilförsvarsförening Jul och Nyårshälsning 2020

Jul och Nyår närmar sig detta annorlunda år 2020. Under större delen av året har Covid 19 varit närvarande och mer eller mindre påverkat vår vardag . Den ständiga närvaron har medfört förändringar i samhället i stort, men även i det lilla. För oss i Civilförsvarsföreningen har det inneburit en intensiv start på året med årsmöte, efterföljande utbildningar men även avstannade verksamheter, för att ta hänsyn till medlemmars välbefinnande och hälsa. Min förhoppning är att smittläget i samhället planar ut. Att vår sjukhusvård räcker till för de som behöver den, samt att vi får ett vaccin som kan hjälpa till att hantera och vända på pandemins utveckling. Vårt arbete är beroende av många faktorer, där vi enskilda personer även har ett individuellt ansvar att följa de riktlinjer och direktiv, som folkhälsomyndigheten publicerar.

Jag hoppas att detta resulterar i att vi i början av nästa år återigen kan återuppta vårt viktiga arbete. Fortsätta bygga ut och utveckla ett fungerande modernt Civilförsvar, som under detta märkliga år visat sig vara ytterst angeläget. Så glöm inte att berätta om vår verksamhet och det betydelsefulla arbete som vi tillsammans utför och erbjud gärna medlemskap i Civilförsvarsförbundet.

Vill tacka Er alla för det arbete som Ni utför för föreningen, samt önska Er en God Jul och Gott Nytt År!

Lennart Nilsson
Ordförande

 

Lämna en kommentar