Styrelsen

Ordförande:Lennart Nilsson Telefon 0431-217 58 vice ordförande och aktivitetsansvarig: Gunnar Jansson
Sekreterare: Lill Larson Telefon:0431-151 13 Kassör, register- och webbansvarig, samt förplägnadsansvarig: Nilsåke Frenneson Telefon: 0431-265 48 Mobil: 070-633 17 95                                        
Samordnings och kansliansvarig, samt biträdande FRG-ansvarig: Ronny Olsson Telefon 0431-128 53, 070-651 28 53 FRG-ansvarig, samt rekryteringsansvarig: Per-Åke Tuvesson Telefon: 072-571 28 46
Kommunikationsansvarig: Bengt-Ove Ohlsson  Ansvarig för sjukvård och D-HLR: Reidun Johansson
Biträdande förplägnadsansvarig: Inga Grönberg Ängelholms kommuns representant: Ingmar Karlsson
Biträdande aktivitetsansvarig: Hans Hammargren