Styrelsen

Ordförande:Lennart Nilsson Telefon 0431-217 58 vice ordförande och aktivitet- och rekryteringsansvarig: Gunnar Jansson
Sekreterare: Lill Larson Telefon:0431-151 13 Kassör, ansvarig för medlemsregister- och webb, samt logistik/förplägnad  : Nilsåke Frenneson Telefon: 0431-265 48 Mobil: 070-633 17 95                                        
Samordnings och kansliansvarig, samt FRG-ansvarig: Ronny Olsson Telefon 0431-128 53, 070-651 28 53  Ansvarig för sjukvård och HLR, samt aktivitet och rekrytering: Reidun Johansson
Kommunikations och FRG ansvarig: Bengt-Ove Ohlsson Ansvarig för Aktivitet- och rekrytering: Hans Hammargren
Ansvarig för aktivitet och rekrytering, samt logistik/förplägnad: Inga Grönberg Ledamot : Dick Svensson
Ängelholms kommuns representant: Ingmar Karlsson