Karta Otillgänglig

FRG SAMORDNNGSMÖTE


Datum/tid
20 mars 2018
17:30 - 21:30

Plats

Beskrivning

Samordningsmöte med alla FRG-ansvariga på Räddningstjänsten i Hässleholm 20 mars kl 1730-2130.

FRG-ledare må deltaga enl. FRG-ansv. bestämmande.

Anmälan senast 19 mars till L-O Nilson, kristianstad@civil2.se