Medlemsavgift 2018

Av misstag har Civilförsvarsförbundet sänt ut felaktig uppgift om medlemsavgiften.De kommer att sända ut ett nytt

inbetalningskort.Med rätt belopp.Styrelsen har påtalat det felaktiga till förbundskansliet.

Styrelsen.

Lämna en kommentar