Hässleholmsföreningen startar upp FRG under 2019

 

FRG – Frivilliga resursgrupper

Frivilliga Resursgruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen och består av personer från olika frivilligorganisationer.

Det kan gälla bränder, större olyckor, översvämningar, skallgångskedjor eller att hjälpa till vid evakueringar. En Frivillig Resursgrupp kan också bistå med information, administration och andra praktiska uppgifter.

 

IMG_0928-300x300

Frivilliga resursgrupper( FRG).

Här redogörs för en intressant uppgift för Civilförsvarsförbundet Hässleholms föreningsmedlemmar.

Hässleholms kommunstyrelse har beslutat att införa frivilliga resursgrupper( FRG) i kommunen.Hässleholms

kommun har gett Civilförsvarförbundet Hässleholm uppgiften att rekrytera,utbilda och organisera dessa frivilliga

resursgrupper( FRG).

Frivilliga resursgrupper (FRG) är en frivillig resurs för kommunal krishantering och finns idag i huvuddelen av

Sveriges kommuner..Frivilliga resursgruppens uppgift är att finnas till hands när kommunledningen vid extra-

ordinära händelser bedömer att kommunens ordinarie resurser behöver förstärkas.Civilförsvarsförbundet

Hässleholm har nu börjat rekrytera och i första hand riktar vi oss till våra egna medlemmar ur andra organisa-

tioner och föreningar bör ingå.FRG kommer att utbildas och övas för tänkbara insatser i enlighet med komm-

unens Risk-och sårbarhetsanalys.Vi räknar med att gruppen behöver bestå av ca 10 personer.Om insatsen

kommer att ha några dagars varaktighet behövs det ju avlösning och alla har kanske inte alltid möjlighet att ställa

upp som frivillig.Därför kan det behövas flera grupper.Exempel på där andra kommuner använt sin FRG är den stora skogsbranden i Västmanland,översvämningar i Halland och eftersök av försvunna pesoner.

Intresserade anmäler sig snarast till Susanne Lotsfeldt,

073-346 17 60.

Ordf: Bo Persson  070-9719915

VI HOPPAS ATT GRUPPEN KAN FYLLAS MED VÅRA EGNA MEDLEMMAR!

ANMÄL DIG DÄRFÖR NU.

Vi kommer att starta upp igen till våren 2022 i samverkan med Distriktet.

 

Bo Persson Ordf

 FRG-kontakt Susanne Lotsfeldt.FRG ansvarig.