Föreningen avhöll sitt årsmöte på Räddningstjänsten stora salen.Ett tjugotal medlemmar kom.Ordf höll mötet och föredrog verksamhetsberättelsen,ekonomin.Revisiorerna lämnade ansvarsfrihet för styrelsen.Ordf tackade.Och bjöd till förtäring.Smörgåstårta och dryck.

En elev från musikskolan underhöll med gittarspel. scan_0001