Styrelsen vill på detta vis tacka alla sina medlemmar och önska alla en God Jul och Gott Nytt år.