ADRESSFÖRTECKNING STYRELSEMEDLEMMAR 2021

Befattning                Namn      Adress         Tel
Ordförande Bo Persson
Lärftvägen 9

28151 Hässleholm

0709–719915
Vice ordförande  Lennart Norrgren Röinge 5252

28192 Hässleholm

0451–129410

070–1491833

Sekreterare/Ledamot Katarina Olofsson
Äppelstigen 4
28146 Tormestorp
070–9433716
Ledamot/tFRG ansvarig Susanne Lotsfeldt
Ljunga Haradsfält 1211

28010 Sösdala

073–3461760
Ledamot/Webbansvarig Johan Dahlberg
V Hagagatan 4

28136 Hässleholm

070–6885817
Ledamot/Kassör  Armend Hasania       Trebackalånggat 78 28142 Hässleholm 0732093456
Ledamot Carina Ström
V Hagagatan 4

28136 Hässleholm

073–0821612
Ledamot  Jonas Jonsson 
Östergatan 56 

28134 Hässleholm

0709821804 
Suppleant Ahmad Doghouz
Slättarödsvägen 37

28261 Bjärnum

0702331761