Föreningen erbjuder kurser till allmänheten och till föreningar.
Kursernas mål är att säkra den enskildes förmåga att klara besvärliga situationer till vardags och vid kris.
De flesta kurserna är kostnadsfria.
Kurserna kan kombineras och kurslängden kan varieras enligt kundens önskemål.

Kursexempel:

  • Vår sårbarhet, förebyggande och hjälpande åtgärder.
  • Bostaden och närmiljön, olycks- och skaderisker.
  • Utomhus, olycks- och skaderisker ute i naturen.
  • Krisberedskap, värme vatten, mat och information vid långvarigt strömavbrott
  • Personskador, vilken akut hjälp bör ges i väntan på ambulansen.
  • Hjärt- Lungräddning, hur man tar hand om en person med hjärtstopp.
  • Brand. Förebyggande. Hur släcker man olika bränder.
  • Hitta Vilse. Lär barn klara en vilsesituation.
  • Kattis och Roffe. Lär barn undvika skador.
  • Hembert. Lär barn klara ett långvarigt strömavbrott.

 Varje år skadas 75 000 äldre personer
i fallolyckor, som är den vanligaste
typen av olyckor med allvarliga konsekvenser.

Kurspaketet ”Säkrare och tryggare liv”

Säkrare barn1 timme Säkrare seniorer1 timme Akut hjälp vid personskada1 timme
72 timmar1 timme 72 timmar +Fördjupning/praktisk tillämpning1 timme Extratimme1 timme

 

Civilförsvarsförbundets kurser inom konceptet ”Säkrare och tryggare liv” består av fem olika delkurser med möjlighet att utöka varje delkurs med en extratimme i de fall där det bedöms nödvändigt för att anpassa kurserna till målgruppens förutsättningar. Kurserna kan kombineras och genomföras med samma målgrupp vid ett eller flera tillfällen. Kurserna är delvis målstyrda och instruktören ansvarar för att de anpassas till den aktuella målgruppen och utformas så att målen nås.

Kursen anpassar ni själva efter era behov. Anmäl er på mail till: herbert.lindgren@hotmail.com. En av våra instruktörer tar sedan kontakt med er för närmare överenskommelse om tid, plats och kursupplägg.

Säkrare barn

Kursen Säkrare barn syftar till att deltagarna ska få kunskap om hur olycks- och skadebilden ser ut för barn i åldrarna 0 – 6 år och vad som kan göras för att förebygga skador. Undervisningen ska ge deltagarna möjlighet att använda och utveckla kunskaper och redskap för att själva göra en risk- och sårbarhetsanalys utifrån egna förhållanden samt vidta lämpliga åtgärder.

Säkrare seniorer

Kursen Säkrare seniorer syftar till att deltagarna ska få kunskap om hur olycks- och skadebilden ser ut för personer i åldrarna 65 + och vad som kan göras för att förebygga skador. Undervisningen ska ge deltagarna möjlighet att använda och utveckla kunskaper och redskap för att själva göra en risk- och sårbarhetsanalys utifrån egna förhållanden samt vidta lämpliga åtgärder.

Akut hjälp vid personskada

Kursen Akut hjälp vid personskada syftar till att ge deltagarna kunskaper om de viktigaste åtgärderna vid olycksfall och tillfälle att praktisera kunskaperna i olika övningsmoment.

72 timmar  Läs på hemsidan( länk) Civilförsvarsförbundets hemsida där kan du läsa mer om vad man bör tänka på.

Kursen 72 timmar syftar till att ge deltagarna stärkt förmåga att själv hantera konsekvenserna av en kris och tillgodose grundläggande behov som mat, vatten, värme, sömn och information och ökad kunskap om främst kommunens krisberedskap.

Anvisningar från VL till instruktörer

Fördelning av timmar för 2015 är nu klar. Distriktet fick 83 timmar till 72 timmar samt 29 timmar till Säkrare seniorer, Säkrare barn och Personskador. Det innebär att varje instruktör får 13 timmar till 72 timmar och 5 timmar till den andra kurserna. Det innebär att Du inte får boka en kurs innan Du får klartecken av mig,  Du behöver inte boka på hemsidan.