Föreningen avhöll årsmötet på Räddningstjänsten i stora salen.Ett tjugotal medlemmar kom.Ordf hälsade välkommen.Verksamhetsberättelsen lästes samt ekonomisk rapport,revisiorerna gav ansvarsfrihet till styrelsen.

Ordf avslutade mötet och bjöd till bords.Smörgåstårta med dryck och kaffe.

En elev från musikskolan underhöll på gitarr.scan_0005