Vårt årsprogram för 2021

programblad2021-slutlig

Vill du boka kurser kan du även kontakta Arne Plantin |   plantinarne8@gmail.com tfn 0703-226682

(har fallit bort i årsprogrammet)

Vårt årsprogram för 2020 hittar ni nedan

programblad2020slutligt

Ändringar föranlett av coronapandemin

programnytt

 

programblad2019slutligt

 

programblad2018ny-1

programblad2017

programblad2016fastställt (1)

 

CFF har också förändrat sitt utbildningsprogram och ni hittar detta på hemsidan under utbildning.