Görgen Svensson
E-post:
Uppdrag: FRG-ansvarig, FRG-ledare, FRG-medlem, Instruktör (F), Ledamot (D), Ordförande (F), Referensperson 2:6 (F)
Lars-Olof Nilson
Webbansvarig
E-post:
Uppdrag: FRG-ansvarig (F), FRG-utvärderare (F), Instruktör (F), Kassör (D), Kvalitetssäkrare FRG (D), Sekreterare (F), Webbansvarig (D), Webbansvarig (F)