Ny uppföljning av medlemsutvecklingen för april månad 2018

Inom Örkelljunga civilförsvarsförbund följer vi noga utvecklingen av den totala medlemsutvecklingen för Sveriges Civilförsvarsförbund. Kan vara av intresse för att se hur den av förbundsstämman 2017, beslutade förbundsavgiften kommer att påverkar resultatet de närmaste två åren.

Det finns två diagram, klicka på länken och studera!

Lämna en kommentar