Ny uppföljning av medlemsutvecklingen för maj månad 2018.

Vi kan nu se en positiv tendens, att bortfallet av vår gemensamma medlemskår minskar. Möjligen kan alla aktiviteter kring ”Krisberedskapsveckan” påverkat. Massmedias spridning kring budskapet ”Vår egen säkerhet i kris” kan också ha bidragit.

Det finns två diagram där du kan se utvecklingen. Klicka här och kolla!

 

Lämna en kommentar