Fortsatt uppföljning av medlemsutvecklingen för augusti månad 2018.

Under augusti månad är nedgången markant. Eventuellt pg vissa lokalföreningar rensat i registret vid halvårsskiftet. Detta får vi kanske besked av, vid nästa månadsuppföljning. Det är kanske dags att från centralt håll dra igång en riksomfattande kampanj, i likhet med den som gjorts tidigare. Vi måste gemensamt tillföra nya medlemmar för att bryta den negativa trenden.

Kolla utvecklingen! Klicka på länken så kommer du till diagrammet!

Lämna en kommentar