Civilförsvarsförbundets medlemsutveckling t.o.m. november 2018

Civilförsvarsförbundets medlemsutveckling har de två förutvarande månaderna haft ett positivt resultat. Men under november månad har trenden vänt, en minskning med 40 medlemmar. Det har sin eventuella förklaring i att föreningarna börjat rensa i registret och tagit bort obetalda medlemsavgifter. Detta kommer förmodligen även ske för december månad, eftersom registret ska vara rent före årsskiftet.

(Obs! diagrammet för 2018 ligger nu överst i dokumentet)

Kolla utvecklingen!  Klicka på länken för att kolla

 

Lämna en kommentar