Civilförsvarsförbundets medlemsresultat årsskiftet 2018-2019

Civilförsvarsförbundets totala medlemsresultat har minskat under december månad av förklarliga skäl. Föreningarna har blivit anmodade att rensa ut obetalda avgifter före årsskiftet. Det är viktigt att så sker, eftersom medlemsantalet vid årets ingång ligger till grund för antalet ombud för respektive lokalförening inför kommande förbundsstämma.

(Obs! diagrammet för 2019 ligger nu överst i dokumentet)

Kolla utvecklingen!  Klicka på länken så kommer du till diagrammet

Lämna en kommentar