Civilförsvarsförbundets medlemsresultat månadsskiftet jan/feb 2019

 

Civilförsvarsförbundets totala medlemsresultat (nettoresultat) fortsätter att minska. Aktiviteter kring ett civilt försvar och ett civilt samhälle där enskilda människor i ökad utsträckning engagerar sig, borde ge resultat i vår medlemskår.

(Obs! diagrammet för 2019 ligger nu överst i dokumentet)

Kolla utvecklingen!  Klicka på länken så kommer du till diagrammet

Lämna en kommentar