Resultatet av medlemsutfallet, för hela förbundet under mars månad.

Civilförsvarsförbundets totala medlemsresultat (nettoresultat) fortsätter att minska kraftigt. Under mars månad har 387 medlemmar lämnat förbundet. Orsaken kan vara av flera skäl. Den kraftigt ökade medlemsavgiften (förbundsavgiften) har säkerligen påverkat negativt. Det krävs kanske en särskild kampanj för att återskapa förtroendet. En kampanj i likhet med den som var för ett antal år sedan. Här finns utrymme för att motionsvägen vid den kommande förbundsstämman inkomma med förslag. Från vår lokala förening ser vi med stor oro vad som sker om inte man kan vända trenden.
Vid förbundsstämman 2017 utgick man prognosvis på ett medlemsantal på 18000. Vi har under de senaste två åren minskat med 1675 medlemmar.

Klicka på länken för att följa utvecklingen >>>

4 kommentarer på “Resultatet av medlemsutfallet, för hela förbundet under mars månad.

 1. Sedan vi själva tog över utskicken av medlemsavgifter har tappet varit avsevärt mindre. Det är ändå föreningen som värvar medlemmar och därför naturligt att det också är den som gör utskicken. Vi passar på, i samma utskick, att tala om varför man ska fortsätta vara medlem i just Nyköpingsföreningen och vad vi lokalt gjort/gör för medlemmarna.

  Med vänlig hälsning

  Martin Karlstein

  Civilförsvarsföreningen Nyköping

  För 10 månader sedan · ·
  • Hejsan Martin!
   Trevligt att få feedback på uppföljningen av utvecklingen då det gäller vår gemensamma medlemskår. Ni har tydligen valt att själva svara för hanteringen av utskicken av medlemsavierna till era medlemmar i lokalföreningen. I normalfallen har maxregistret fungerat utan anmärkningar. Det är de senaste två åren som en del felaktigheter har uppdagats. Att själva svara för utskicken av medlemsavierna, kräver både personella resurser och kostnader. Att vi tappar medlemmar i hela förbundet beror säkerligen på att vi har en hög medelålder på vår medlemskår. En del beror säkerligen på att vi i lokalföreningarna inte varit tillräckligt noga med att uppdatera i våra register. En del obetalda medlemmar som funnits med, har på senare tid efter uppmaning från förbundet att rensa ut dessa.
   Vi får nu hoppas på att det stabiliserar sig och att på nytt öka våra medlemsantal i lokalföreningarna.

   Med vänliga hälsningar
   Kjell-Arne Johlin

   För 10 månader sedan · ·
 2. En reflektion från Piteå,,,, är medlemsantalet verkligen kvalitetssäkrat med tanke på strulet i MAX registret? Det behövs nog en del handpåläggning innan man säkert kan redovisa detta!

  För 10 månader sedan · ·
  • Hejsan Britta!
   Tack för din kommentar. Jag förstår att du reflekterat över senaste resultatet av vårt gemensamma medlemsantal i förbundet. Du undrar om det är kvalitetssäkrat med tanke på strulet i Max registret den senaste tiden. Strulet har närmast berört utskicket av avier för medlemsavgiften för 2019.
   Kvalitetssäkringen vad det gäller medlemsantalet ligger på respektive lokalförening och dess registeransvariga i Max registret. Registeransvariga personer måste regelbundet gå igenom sina uppdaterade medlemmar för respektive förening och göra de ändringar som krävs.
   Underlaget för det diagram jag uppdaterar månadsvis, hämtas från förbundets gemensamma medlemsantal, varje månadsskifte kl.00:00 sista respektive första dagen i varje månad. Jag kommer fortsättningsvis att följa utvecklingen under hela 2019.
   Vad som orsakat den kraftigt minskade antalet under mars månad, finns det kanske flera orsaker till.
   I skrivande stund, (lördag 6 april) har ytterligare 76 medlemmar lämnat förbundet.
   Med vänlig hälsning
   Kjell-Arne Johlin
   Örkelljunga civilförsvarsförening

   För 10 månader sedan · ·

Lämna en kommentar