Vår fortsatta uppföljning av medlemsantalet 2019

Vi har nu gått in i andra kvartalet 2019, vi kan se att medlemsutvecklingen är fortfarande ostabil. Det krävs kraftåtgärder -både central och lokalt för att vända trenden när det gäller vår utveckling, att öka medlemskåren i Sveriges civilförsvarsförbund.

Klicka på länken för att se resultatet >>>

Lämna en kommentar