Vår gemensamma medlemkår i civilförsvarsförbundet.

Vi går nu in i sommarmånaden, med en viss minskning av aktiviteterna i lokalföreningarna. Den nyligen avslutade krisberedskapsveckan kan möjligen ha bidragit till att medlemsminskningen har bromsats upp. Under maj månad minskade nettoantalet till tio medlemmar. Hoppas att denna trend kan hålla i sig.

Följ utvecklingen genom att klicka här!>>>

Lämna en kommentar