Civilförsvarsförbundets medlemsresultat månadsskiftet juli/aug 2019

Vi har nu passerat semestermånaden och att medlemsantalet minskat är brukligt då våra aktiviteter går på sparlåga. När vi nu går in i andra halvårets verksamhet får vi hoppas att kurvan kan vända uppåt. Det stundar en förbundsstämma under hösten, i någon mån kan detta medverka till en förbättring av vår gemensamma medlemskår.

>> Klicka här och studera resultatet!

Lämna en kommentar