Civilförsvarsförbundets medlemsresultat månadsskiftet aug /sept 2019

vårt gemensamma medlemsantal inom Sveriges civilförsvarsförbund fortsätter sin ”kräftgång”. Ingen redovisad månad under hela 2019 har visat positiv utveckling. Vad detta beror på finns säkert flera orsaker. Dagens utveckling med samhällskriser av olika slag, borde detta smitta av sig med ett ökat intresse för det civila försvaret.

Det är allvarligt om vi inte gemensamt försöker bryta trenden. Förbundsstyrelsen borde analysera förhållandet och eventuellt komma med styrmedel/ stimulans kring ämnet. Förhoppningsvis finns på kommande förbundsstämman, motioner eller propositioner som kan leda till en förbättring av medlemskåren.

Följ utvecklingen, klicka och se resultatet!

 

 

 

 

Lämna en kommentar