Civilförsvarsförbundets medlemsresultat månadsskiftet sept/okt 2019

En ny månadsuppföljning för månadsskiftet september/oktober. Första månaden i år med en positiv ökning. På förbundsnivå en ökning med 43 medlemmar. Vi får hoppas att en stabilisering har skett. En viss oro finns i slutet av året då rensning av obetalda avgifter måste tas bort före årsslutet.

 

Följ utvecklingen, klicka och se resultatet!

Lämna en kommentar