Civilförsvarsförbundets medlemsresultat månadsskiftet nov/dec 2019

Här kommer en ny månadsuppföljning för månadsskiftet november/december. Vi har nu en redovisning t.o.m. november månad. De två sista månaderna sker en utrensning av medlemmar som inte betalt sin medlemsavgift 2019, eller av annan anledning vill lämna civilförsvarsförbundet. Så sker årligen. Hela 144 medlemmar lämnar förbundet under november. Ser vi resultatet hela året t.o.m. november så har hela 1044 nettomedlemmar försvunnit från vår gemensamma medlemskår. Motsvarande siffra för 2018 var 982. Det kommer säkerligen försvinna ytterliga några under december. Registret får nämligen inte innehålla obetalda avgifter vid årets utgång 2019. Utrensningen är en uppgift för varje registeransvarig i MAX.

Följ utvecklingen, klicka och se resultatet!

Lämna en kommentar