Civilförsvarsförbundets medlemsresultat, årsskiftet 2019-2020

Årets samlade medlemsresultat för civilförsvarsförbundet har förändrats radikalt. I första hand beror det på att förbundskansliet har gjort en omfattande genomgång av medlemsregistret och funnit många medlemmar kvar i registret sedan flera år tillbaks i tiden, som inte erlagt sin avgiften. Dessa har nu tagits bort. Även lokalföreningarna har vid årsskiftet uppdaterat sina register. Sammantagit har förbundet totalt 14 168 medlemmar vid årsskiftet. 1 391 medlemmar har tagits bort sedan den 1 december 2019.

Det borde ligga på distriktsstyrelsens ansvar att lokalföreningarnas registeransvariga uppdaterar ständigt. Man bör kvalitetssäkra registret så att man kan lita på registrets tillförlitlighet.

Obs! Diagrammet har fått en något annorlunda utseende. Jag kommer fortsättningsvis endast uppdatera registret kvartalsvis på webbsidan.

Följ utvecklingen, klicka och se resultatet!

Lämna en kommentar