Civilförsvarsförbundets medlemsresultat, första kvartalet 2020

Civilförsvarsförbundets medlemsantal under första kvartalet 2020 har varit relativt stabilt. Den 1 april är medlemsantalet 14115. Det har tillkommit flera nya medlemmar under de tre första månaderna. Något fler har valt att lämna förbundet under samma period. Nettoresultatet blev en minskning med 53.

Under den senare delen av perioden har vi drabbats av Corona pandemin covid-19 där civilförsvarsförbundet genom sin hjälpverksamhet i lokala civilförsvarsföreningar kan medverka till stöd för kommunerna (FRG).
Eventuellt kan detta bidra till att fler söker medlemskap i förbundet. Samtidigt har vi en hög medelålder i förbundet vilket gör att många av våra medlemmar inte kan hjälpa till med tanke på restriktionerna som Folkhälsomyndigheten utfärdat. Därmed har säkerligen vår verksamhet dragits ner betydligt i slutet av perioden.

Obs! Diagrammet har fått en något annorlunda utseende. Jag kommer fortsättningsvis endast uppdatera registret kvartalsvis på webbsidan.

Följ utvecklingen, klicka och se resultatet!

Lämna en kommentar