Civilförsvarsförbundets medlemsresultat, andra kvartalet 2020

Vi har nu passerat andra kvartalet 2020. Redovisningen och uppdateringen sker nu endast i slutet av varje kvartal. Civilförsvarsförbundet totalt har under andra kvartalet minskat med 609 medlemmar. Anledningen till den kraftigt minskade antalet beror på att förbundskansliet har utfört en noggrann genomgång av registret. Det har funnits obetalda avgifter ett flertal år tillbaks i tiden. Även avlidna personer har funnits kvar. Lokalföreningarnas registeransvariga har inte varit tillräckligt uppmärksamma på att göra nödvändiga uppdateringar före årsskiften.
Denna utrensning var nödvändig eftersom ett nytt medlemsregister kommer att införas inom kort. Det har givetvis tillkommit ett antal nya medlemmar under samma period -nettoresultatet blev 609 medlemmar. Totalt var medlemsantalet för civilförsvarsförbundet 13 506 st. den 30 juni.

Följ utvecklingen, klicka och och se resultatet

Lämna en kommentar