Civilförsvarsförbundets medlemsresultat, tredje kvartalet 2020

Under tredje kvartalet har det skett en viss stabilisering av vår gemensamma medlemskår inom civilförsvarsförbundet. Efter att förbundet gjort en omfattande utrensning av gamla obetalda avgifter kan vi nu se en viss ökning. Den rådande pandemin Covid-19 har självfallet varit en ”bromsklots” att söka nya medlemmar. Pandemin har säkerligen även tillfört nya medlemmar som har velat hjälpa till. Nettoresultatet sedan den 1 juli är en ökning med 54. Totalt finns nu 13 560 medlemmar den sista september.

Följ utvecklingen, klicka och och se resultatet

 

Lämna en kommentar